BÀI VIẾT MỚI

Đội ngũ Tư vấn luật gửi đến quý bạn đọc văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 01/VBHN-VPQHHà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017  BỘ LUẬT HÌNH SỰ Bộ luật Hình sự...
Sau đây là những điểm cần lưu ý đối với cá nhân, tổ chức khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, Đội ngũ Tư vấn Luật gửi đến Quý bạn đọc tham khảo.Số lượng hồ sơ: - Cá nhân hoặc...
Những quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Đội ngũ Tư vấn Luật mời bạn đọc tham khảo Luật doanh nghiệp 2020 với rất nhiều điểm mới dưới dây.QUỐC HỘI -------CỘNG...
Từ năm ngày 11/01/2021, người dân được phép Sử dụng pháo hoa trong các dịp cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị, Lễ, Tết... được hướng dẫn bởi Nghị định 137/2020/NĐ-CP ban hành ngày 27/11/2020. Mặc dù đã được nới lỏng về việc sử dụng pháo hoa, nhưng mọi người cần chú ý những hành...
Đội ngũ Tư vấn Luật - Luật sư giỏi Vilakey mời bạn đọc tham khảo nghị định mới nhất về quản lý sử dụng pháo bắt đầu từ năm 2021. Một trong những điểm mới gây chú ý là người dân được phép sử dụng pháo hoa trong các dịp cưới hỏi, lễ, Tết....CHÍNH...