Với số tài sản có trong tay, để đề phòng bất trắc xảy ra, rất nhiều người đã nghĩ đến việc lập di chúc để lại tài sản cho người thân quen khi mình ra đi. Tuy nhiên nhiều trường hợp bất ngờ xảy ra khiến cho người đó không kịp lập di chúc...
Hiện nay nhu cầu vay tín dụng cũng như vay bên ngoài có trả lãi ngày càng cao, xuất hiện rất nhiều tổ chức, cá nhân chuyên cho vay với "lãi suất ưu đãi". Tuy nhiên, mức "lãi suất ưu đãi" này đã khiến cho rất nhiều người khốn khổ vì tiền lãi, thậm...
Đội ngũ Tư vấn luật gửi đến quý bạn đọc văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 01/VBHN-VPQHHà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017  BỘ LUẬT HÌNH SỰ Bộ luật Hình sự...
Sau đây là những điểm cần lưu ý đối với cá nhân, tổ chức khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021, Đội ngũ Tư vấn Luật gửi đến Quý bạn đọc tham khảo.Số lượng hồ sơ: - Cá nhân hoặc...
Những quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Đội ngũ Tư vấn Luật mời bạn đọc tham khảo Luật doanh nghiệp 2020 với rất nhiều điểm mới dưới dây.QUỐC HỘI -------CỘNG...