Những quy định mới của Bộ luật lao động 2019

Những điểm mới cần lưu ý trong Bộ luật Lao động 2019

 Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật sư giỏi Bình Dương đã...

Thủ tục và lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi thực hiện việc chuyển nhượng, tặng, cho thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Phải làm thế nào khi Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động...
BẤM GỌI LUẬT SƯ GIỎI

NHẬT KÝ LUẬT SƯ

Call Now Button